UPRAVA : 01/3634-467 prosvjeta@inet.hr

Autor: Marinko Oluić
Nakladnik : Prosvjeta, 2015 : Zagreb 
Materijalni opis:  str. 345 : uvez:  tvrdi
ISBN 9789537130985

Riječ je o izvornom autorskom djelu, odnosno stručnoj monografiji na hrvatskom jeziku.

Potresi su u našim prostorima česti i do danas su prouzročili znatne žrtve i materijalne štete. Ova stručna monografija napravljena je s ciljem da zadovolji interes javnosti o potresima i rezultat je autorova istraživanja nadopunjenog relevantnim literaturama podacima, a prikazuje ih kao geološki fenomen i hazardne događaje. „Potresi“ su namijenjeni svima koje zanimaju geološki hazardi, prije svega potresi, počev od stručnjaka pa do studenata geologije, geofizike, geologije zaštite okoliša, građevinarstva, zaštite na radu, te specijalističkih studija kao što je „Upravljanje krizama“ , a namijenjeni su i najširoj javnosti koja je zainteresirana za te hazardne događaje. Ova knjiga je i izvor podataka koji mogu biti korisni svim mjerodavnim službama i zainteresiranim pojedincima, a svojim sveobuhvatnim pristupom korisnicima pruža potpunu sliku o potresima, njihovim učincima, kao i mogućim postupcima za smanjenje žrtava i materijalnih šteta.

„Potresi“ su prvo djelo ovakvog sadržaja i obujma na hrvatskom jeziku. Metodologija izrade ovog djela adekvatna je i primjerena obrađenoj temi. „Potresi“ obuhvaćaju tri cjeline: Građu i sastav Zemlje te utjecaj na potrese, Potrese u Hrvatskoj i susjednim područjima, te Posljedice izazvane potresima i mjere zaštite, čime čitatelje informiraju o svim aspektima ovog geološkog hazarda. Čitatelji se upoznaju s osnovnim značajkama građe Zemlje – geološkim strukturama, s naglaskom na Sredozemlje i Dinaride, zatim s uzrocima potresa i njihovim osnovnim značajkama, načinom njihova bilježenja i mjerenja te drugim metodama za prikazivanje tektonskih odnosa kao uzroka seizmičnosti. Knjiga je vrijedna novina u našoj znanstvenoj publicistici jer daje sveobuhvatni prikaz znanja o potresima kao geološkom hazardu. U njoj su osobito istaknute seizmotektonske  značajke Hrvatske i susjednih područja te glavna epicentralna područja u Dinaridima i Južnim Alpama. Pisana je jezikom koji je prihvatljiv širokoj publici, a sadržava uobičajenu stručnu terminologiju.

Ova knjiga bit će zanimljiva svim čitateljima koji žele proširiti svoje spoznaje o geološkim hazardima, njihovim uzrocima i učincima, te prognoziranju potresa, a studentima će poslužiti kao vrlo koristan udžbenik pa zbog svega toga toplo preporučam njezino objavljivanje.

 

Prof.dr.sc. Tihomir Marjanac, geolog

Cijena: 350,00 kn
Cijena s popustom: 175,00 kn